ЗА НАС

Основен фокус в дейността на ИТЕК Фарма продукти от основаването й през 1999 година е създаването на високоефективна платформа за производство на натуралната форма на Витамин К2. Първите успехи са постигнати през 2004-та година, когато в лабораторни условия е извлечен първият екстракт съдържащ науралната форма на Витамин К2 от традиционната японска храна натто. Идентичността на извлечения витамин е доказана във водещата лаборатория за изследвания на Витамин К към Университета в Маастрихт – Холандия под контрола на професор Вермер. През следващите няколко години в сътрудничество с няколко научно изследователски лаборатории от страната технологията беше усъвършенствана и приложена на практика.  Извлеченият натурален Витамин К2 се формулира в таблетна форма удобна за ежедневна употреба.  Една таблетка ОСТЕОКАРДИКС ® на ден осигурява необходимия ежедневен прием от 45 мкг на Витамин К2.

 

В момента ИТЕК Фарма продукти продължава да усъвършенства разработения процес и да участва активно в изследвания свързани с ефекта и ролята на Витамин К2.