Витамин К2 значително намалява риска от сърдечно- съдови заболявания.

При проведено мащабно научно изследване на епидемиологичен принцип в Ротердам (Холандия)сред почти 5000 участници се установява силна корелация между дългосрочния прием на Витамин К2 с храната и калцификацията на аортата и смъртността поради сърдечно-съдови и други заболявания. След разпределянето на изследваната популация на категории според хранителния прием на Витамин К2 и използването на най-ниската категория включваща ежедневен прием от 45 мкг Витамин К2 за сравнение, се установява, че рискът от смъртност поради сърдечно-съдово заболяване е 47% по-нисък, а рискът от смъртност по всякакви причини  е с 29% по-нисък!

 Скоро проведени научни изследвания доказват по неоспорим начин ролята на Витамин К2 за намаляване на образуването на калцификати в кръвоносните съдове—процес, който е в основата на повечето от хроничните сърдечно-съдови заболявания.

При т.н. Изследване от Ротердам е проследен здравословния статус на 4807 мъже и жени за период от 8 до 11 години и е установена силна корелация между риска от сърдечно-съдoви заболявания и приема на Витамин К2.  Популацията включена в изследването е разпределена в три групи—нисък прием на Витамин К2 (под 21 µg/ден), среден прием и висок

 

прием (над 33 µg/ден).  Резултатите от Проведения анализ са представени в Таблица 1.  Установява се значителна редукция на вероятността от инфаркт на миокарда и коронарна болест на сърцето с 34% и 35% съответно.  Изследването потвърждава и вече установения факт, че приема на Витамин К2 предпазва аортата от калцификация.  Също така, установеният риск от смъртност поради сърдечно-съдово заболяване е 47% по-нисък, а рискът от смъртност по всякакви причини  е с 29% по-нисък! Друг интересeн факт от изследването е установената обратно-пропорционална зависимост между приема на натурлен Витамин К2 и общото ниво на холестерола. 

 

Установеният положителен ефект е доказан единствено за натуралната форма на Витамин К2, но не и за другите форми на Витамин К.

 

Таблица 1.  Резултати от изледването в Ротердам.

 

 

Риск от заболяване

Относителен риск

Нисък прием на Витамин К2

Висок прием на Витамин К2

Намаление на риска

Инфаркт на миокарда

1

0.66

-34%

Коронарна болест на сърцето (КБС)

1

0.65

-35%

Калцификация на аортата

1

0.55

-45%

Смъртност поради КБС

1

0.53

-47%

Обща смъртност

1

0.71

-29%

 

 

Библиография: Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr. Nov 2004;134(11):3100-3105.

Към всички новини