ОСТЕОКАРДИКС® за много повече от здрави зъби

„Нека храната бъде ваше лекарство и лекарството бъде ваша храна” - Хипократ, 450 г. пр.н.е.

 

Витамин К2 е есенциален витамин от ново поколение. Регистриран е за употреба в страните от ЕС през 2009-та година и е необходим за правилното усвояване на калция. Комбинацията с Витамин Д3 се препоръчва за нормално състояние на зъбите. 

 

   

ЗЪБИ И ХРАНЕНЕ

 

 

Зъбите са създадени да се възстановяват. Известно е, че ерозирал и декалциран дентин се обновява тогава, когато са налични необходимите хранителни компоненти. Но кои са тези компоненти?

Дълго се смяташе, че пародонтит, кариеси и последващите по-тежки зъбни инфекции се причиняват от лоша устна хигиена. И докато устната хигиена е наистина важна, тя е само съпътстващ фактор. В основата на доброто дентално здраве е правилното хранене. Дентина, който е основната съставна част на зъбната корона, подобно на костите в нашето тяло, се обновява постоянно. Този процес се осъществява от ордонтобластите – специализирани клетки имащи задача да вграждат калция в зъбната тъкан и да изграждат новия дентин (Фигура 1). Правилното функциониране на този процес се регулира от два есенциални витамина – Витамин Д3, който отговаря за усвояването на калция от храната и Витамин К2, който е кофактор за правилния метаболизъм на калция в човешкото тяло.

 

 

 дентин и ордонтобласти: електронно-микроскопска снимка

Фигура 1.  Цветна електронно-микроскопска снимка на дентин.  Ордонтобластите (оцветени в зелен цвят) са специализирани клетки, които имат за задача да възстановяват повредената зъбна тъкан. За да функционират те правилно и добре е необходим Витамин К2.(Източник: British Dental Journal April 2008 Volume 204 No 8)

 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Според теорията за храненето и съвременното разбиране за дентално здраве, калция и Витамините К2 и Д3 са основните хранителни компоненти необходими за поддържане и възстановяване на здравето на зъбите. Ето и някои доказателства:

-          Най-често от кариес страдат подрастващите и жените след менопауза. Първите, защото активно изграждат своята костна система и страдат от недостиг на калций, а вторите защото страдат от неправи-лен метаболизъм на калция вследствие на хормонални изменения. Прием на Витамин К2 и Витамин Д3 в комбинация с правилното хранене се отразява благоприятно както на подрастващите, така и на жените в пост-менопауза.

-          Проведени клинични опити при подрастващи с допълнителен прием на Витамин К2 показват драстичен спад на броя кариеси съпроводен със статистически значимо нарастване на карбоксилирания остеокалцин, необходим за функционирането на ордонтобластите.

-          При проведено проучване на серумните нива на Витамин Д през 2012 година се установява, че в България 75,5% от населението над 20-годишна възраст са с ниво на витамин D под 50 nmol/l. Въпреки че липсват данни за България, множество изследвания в Европа потвър-ждават, че вероятният дефицит на Витамин К2 е още по-разпространен.

-          Установена е силна корелация между влошено дентално здраве и болести като диабет, атеросклероза и коронарна болест на сърцето. Общото между всички тези заболявания е, че се свързват с установен дефицит на Витамин К2.

 

ЗЪБИТЕ—ОТРАЖЕНИЕ НА НАШЕТО ЗДРАВЕ

Според един от принципите на китайската традиционна медицина, към сърцето може да се погледне през устата. Според тази древна мъдрост денталното здраве е отражение на здравето на сърдечно-съдовата система. Съвременната наука потвърждава, че хора страдащи от пародонтит са изложени на два пъти по-висок риск от коронарна болест на сърцето. Но трябва да е ясно, че схващането, че пародонтитът увеличава риска от сърдечно-съдови заболява-ния и образуването на тромби, е напълно погрешно. Всъщност това са два паралелни процеса, които са причинени от един и същ проблем – неправилна обмяна на калция в организма. Пародонтитът се характеризира с натрупването на мека зъбна плака, която се калцира на границата между зъбите и венеца и причинява възпаления. Този процес е отражение на процеса на образуване на артериална плака в артериите, която е в основата на възникването на много от сърдечно-съдовите заболявания. Разбира се, зъбната плака и калцирания депозит (т.н. зъбен камък) могат да бъдат премахнати от нашия зъболекар, но за съжаление това не се отнася за артериалната плака. За радост, съвременните клинични проучвания демонстрират, че при дългосрочен прием на Витамин К2 в съчетание с правилен хранителен режим се наблюдава постепенно възстановяване на еластичността на калцираните кръвоносни съдове.

 

 

 

ЗА ОСТЕОКАРДИКС®

ОСТЕОКАРДИКС® съдържа оптимална комбинация от 45 мкг от натуралната форма на Витамин К2 в съчетание с 5 мкг Витамин Д3 . Съгласно препоръките на Европейската aгенция за безопасност на храните (EFSA), ОСТЕОКАРДИКС® е източник на витамин К2 и Витамин Д и допринася за (i) поддържане на нормалното състояние на костите, (ii) нормалното усвояване и използване на калций и фосфор, (iii) поддържане на нормалното състояние на зъбите.  ОСТЕОКАРДИКС® е хранителна добавка и не може да бъде използван като заместител на разнообразното хранене. Качесвеният и количествен състав на ОСТЕОКАРДИКС® съотвеста напълно на Европейските директиви и изисквания.

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Price WA. Nutrition and physical degeneration, 8th ed

Lewis WL and Ismail AI. Prevention of Dental Caries. The Canadian Task Force on Preventive Health Care (http://canadiantaskforce.ca/)

Lund AE, WOMEN HAVE MORE CARIES THAN MEN, The Journal of the American Dental Association (January 2009)   140,  20-22

Friedewald VE1, Kornman KS, Beck JD, Genco R, Goldfine A, Libby P, Offenbacher S, Ridker PM, Van Dyke TE, Roberts WC, The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology editors' consensus: periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease, J Periodontol. 2009 Jul;80(7):1021-32

Lalla E, Kunzel C, Burkett S, Cheng B, Lamster IB. Identification of unrecognized diabetes and pre-diabetes in a dental setting. J Dent Res. 2011 Jul;90(7):855-60

 

Към всички новини