ВИТАМИН К2 ЗА КОСТИТЕ

Витамин К2 е необходим за здрави кости

Костите за жива тъкан, която се състои от твърда външна обвивка и вътрешен слой с гъбично-матрична структура. Човешкото тяло съдържа повече от 1 кг калций, като 99% от него са локализирани в костите. Освен за изграждане на костната тъкан калцият е необходим и за нормалното функциониране на мускулите, сърцето, нервната система и участва в много физиологични и биохимични процеси в тялото. Костите са депото на калция в човешкия организъм и ежедневно над 10 грама калций се обменят между костите и други тъкани в тялото. Счита се, че на практика целият скелет се обновява постоянно на всеки 7 години. Този процес на обновяване зависи от множество биохимични фактори и специализирани клетки, които са два вида. Първият вид клетки се наричат остеобласти и отговарят за изграждането на костната тъкан, докато вторият тип клетки са остеокластите, които отговарят за разрушаването й. Остеобластите синтезират зависимия от Витамин К протеин остеокалцин. Остеокалцинът е отговорен за свързването на калция към костната матрица и по този начин участва в изграждането на здравите кости. Двата процеса на изграждане (абсорбция) и разрушаване (резорбция) на
костната тъкан трябва да са балансирани.


При продължителен дефицит на Витамин К в човешкия организъм, голяма част от остеокалцинът продуциран от остеобластите остава в неактивна форма, което неминуемо води до загуба на калций в костите и намалява тяхната здравина. Редица съвременни изследвания показват, че натуралният Витамин К2 е с пъти по-ефективен от синтетичните форми на Витамин К, когато става въпрос за калциевия метаболизъм и поддържане на здравината на костите. Именно тези впечатляващи резултати доведоха до разрешаването на употребата на науралния Витамин К2 в страните от Европейския съюз и официалната препоръка на Европейската Агенция за Безопасност на Храните (EFSA) за препоръчителен ежедневен прием на 45 мкг натурален Витамин К2.

Фигура 1.  Фази на развитие на остеопорозата.

 

Освен че съдейства за поддържането на костната плътност, много изследвания демонстрират че Витамин К2 подобрява самата костна структура и като резултат косите са по здрави и значително намалява риска от фрактури (Витамин К2 focus - брой 1). Дори когато вече е установена остеопороза и се провежда активно лечение с лекарствени препарати имащи за цел да повишат депозита на калций в костната тъкан, допълнителният прием на Витамин К2 подобрява здравината на новоизградената костна тъкан и допълнително намалява риска от фрактури (виж. Витамин К2 focus – брой 5). Трябва да се отбележи, че въпреки подобната си структура, натуралната форма на Витамин К2 се отличава от синтетичния Витамин К ( също известен като К1 или филохинон) по това, че е необходима много по-малка доза за постигане на желаната ефективност и факта, че Витамин К2 е безопасен за дългосрочна ежедневна употреба. Повече по въпроса защо Витамин К2 е ефективен и безопасен за разлика от другите форми на Витамин К може да научите от Витамин К2 focus-брой 3.

 

 Безопасен ли е приема на Витамин К2?

 

 

Често задаван въпрос относно безопасността на Витамин К2 е дали допълнителният прием не се отразява на факторите на кръвосъсирването.  Вярно е, че това е основният и най-известен ефект от прима на Витамин К1.  За съжаление дори голяма част от медицинските специалисти не са осведомни относно становището на  Европейския орган за безопасност на храните, че редовният ежедневен  приема на 45 мкг натурален Витамин К2 е напълно безопасен и се отразява положително на здравето на костната и сърдечно съдовите системи.

 

Наскоро проведено научно изследване (Theuwissen et al., Февруари 2012) още веднъж потърждава това заключение.  Изследването обхваща 42 мъже и жени на възраст между 19 и 45 години, които са подложени на различен прием на Витамин К2.  В проведеното изследвне  се използва автоматизирана тромбография, която показва, че допълнителния прием на Витамин К2 не се отразява в завишаване на тромбиновия капацитет.  В същото време дозата от 45 микрограма Витамин К2 е достатъчна да активира остеокалцина и подобри усвояването на калция и по този начин депозирането му в костите.

 

 

За ОСТЕОКАРДИКС®

 

ОСТЕОКАРДИКС®  съдържа натуралната форма на Витамин К2 (менахинон-7) в съчетание с оптимална концентрация на Витамин Д3 (холекалциферол). ОСТЕОКАРДИКС® осигурява необходимия ежедневен прием на Витамин К2 и Витамин Д и съгласно официалните препоръки  Европейския Орган за Безопасност на Храните (EFSA) съдейства за  поддържане на нормалното състояние на костите, нормалното усвояване и използване на калций и фосфор, поддържане на нормалното състояние на зъбите и нормално кръвосъсирване. ОСТЕОКАРДИКС® е хранителна добавка и не замества правилното хранене.  

 

Библиография:

 

Theuwissen, Cranenburg, Knapen, Magde-leyns, Teunissen,Schurgers, Smit and Vermeer,“ Low-dose menaquinone-7 supplementation improved extra-hepatic vitamin K status, but had no effect on thrombin generation in healthy subjects.“ British Journal of Nutrition, February 2012

  

Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. „Combined treatment with vitamin k2 and bisphos-phonate in postmenopausal women with osteoporo-sis“, Yonsei Med J. 2003 Oct 30;44(5)

 

Knapen, MHJ, Schurgers, LJ, Ver-meer, C, “Vitamin K2 supple-mentation improves hip bone geometry and bone strength indices in postmenopausal women” Osteoporos Int. 2007 July; 18(7)